Thẻ báo rung tự phục vụ

4,880,000 

Mỗi bộ chân cắm được thiết kế tới 16 chiếc thẻ, tối đa có thể lên tới 99 chiếc thẻ giúp bạn có thể thoải mái sử dụng và kiểm soát, phục vụ khách trong suốt quá trình.

 

0799.888.222
Tải xuống tài liệu Tôi cần tư vấn ngay