Cuộn màng ép ly loại Drink & Royal tea – 0799.888.222

220,000