Cân điện tử Promix

380,000

0799.888.222
Tôi cần tư vấn ngay