Máy POS tính tiền 2 màn hình All in One

16,800,000