Máy POS tính tiền Sunmi T2 Lite (1 màn hình)

10,880,000