Combo máy tính tiền POS Sunmi 2 màn hình

18,880,000