COMBO BỘ MÁY TÍNH TIỀN POS 1 MÀN HÌNH CẢM ỨNG – TẶNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRỊ GIÁ 3.5 TRIỆU ĐỒNG

18,840,000  17,500,000