Cân điện tử trừ bì nhà bếp MSK07

480,000  450,000